ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 310 ವೀಕ್ಷಕ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ! ಅರ್ಹತಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ PET, PST ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ !Forest Department Recruitment.

Forest Department Recruitment. Forest Department Recruitment : ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ದಿನಾಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ  ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ  ವಿಕ್ಷಕ ನೇಮಕಾತಿಗೆ( Forest Department Recruitment)ಸಂಬಂಧಿಸಿದ PET, PST ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ( mrdical test), ಡಾಕುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ( Document verification ), ಗೆ ಅರ್ಹತಪಟ್ಟಿ ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ …

Read More

10ನೇ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು|forest gaurd recruitment 2024..

forest gaurd recruitment 2024 forest gaurd recruitment 2024:ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನಂತ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ(forest gaurd)ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒದಿರಿ. WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now        ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ…

Read More