About us

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now