ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು|ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 2024.Urban transport recruitment 2024:

Urban transport recruitment 2024: ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಈಗ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರವು ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷಕರ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಅಭಿಯಂತಕರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿರಿ. WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now        ಈ…

Read More