ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 16ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ₹2000 ಬದಲಿಗೆ ₹4000 ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Kisaan samman nidhi yojane Kisaan samman nidhi yojane : ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಕೂಡ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ವಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲ ₹ 2.000 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ…

Read More