ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ |SSLC ಪಾಸಾದರೆ ಸಾಕು|grama panchayat jobs.

grama panchayat jobs: Grama panchayat jobs:ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ |SSLC ಪಾಸಾದರೆ ಸಾಕು. WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now          ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ  ಹಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಅವುಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ 10ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ಪಾಸದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು…

Read More