ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ! ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.Gas price Drop

Gas Price Drop Gas Price Drop : ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು…

Read More