ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ |ಇಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 20,000|ಇವತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

ಪಿಎಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ : ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ. WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now        ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ,ಎಸ್ಟು? ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ,ಯಾವ…

Read More