ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ! ಆಸಕ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ free laptop scheme karnatak2024.

free laptop scheme karnatak 2024. free laptop scheme karnatak : ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ( laptop ) ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀವು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕೀಮ್(laptop scheme ) ಗೆ ಅರ್ಹರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಅದು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆ ವಿವರ…

Read More